CV


2010 - 2015 Egen advokatpraksis


2008 - 2010 Advokat hos Advokatfirma Andersen Bache-Wiig AS, Oslo


2007 - 2008 Advokat hos Advokatene Andersen og Samland AS, Bodø


2005 – 2006 Politiadvokat, Midtre Hålogaland politidistrikt


2001- 2005 Jurist, Utlendingsdirektoratet


Advokat bevilling 2006


Cand. Jur 2000